07 Aralık 2023

Sertliği 1-3, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında değişen, alüminyum oksit ve hidroksitlerin bir karışımı olan boksit, alüminyum metali üretiminde kullanılan başlıca cevher olması bakımından dünya ticaretinde önemli bir yer almaktadır. Dünya boksit üretiminin % 90’ı açık işletme ile gerçekleştirilmekte olup, boksit tüketiminin % 85-90’ını alümina ve alüminyum üretimi oluşturur. Boksit ayrıca, kimya ve refrakter sanayiinde, aşındırıcı üretiminde, Kalsiyum Aluminatli Çimento üretiminde ek ham madde olarak, Demir Çelik Sanayinde cüruf incelticisi olarak kullanılır.